21 februari 2017
aanscherping databeveiliging

De wetgeving rondom databeveiliging is verder aangescherpt

De wetgeving rondom databeveiliging is in 2016 aangescherpt. Op Europees niveau komt in 2018 nog strengere wetgeving met betrekking tot databewerking en privacy. De ISO-gedachte helpt […]